Sidste nyt

Miniput "trænings-weekend"
Lørdag d. 21/5 holder vi en heldags trænings/hyggedag for alle vores MANGE miniputter.